Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 15 30 4 2 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 9 13 25 9 2 3.31
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 11 32 5 2 3.31
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 16 27 6 2 3.34
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 10 15 27 5 1 3.48
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 20 24 5 1 3.50
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 8 18 26 3 3 3.43
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 19 27 4 1 3.47
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 14 31 4 2 3.34
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 10 15 24 7 2 3.41
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 18 23 9 2 3.29
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 7 17 22 9 3 3.28
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 8 16 20 12 2 3.28
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 7 17 24 9 1 3.34
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 10 15 28 4 1 3.50
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 14 29 7 1 3.33
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 13 25 11 2 3.21
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 14 30 5 2 3.33
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 16 12 23 6 1 3.62
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 10 19 23 5 1 3.55
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 17 15 20 5 1 3.72
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 17 22 6 1 3.57
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 12 15 21 7 3 3.45