Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 4 2 3 3 3 3.07
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 5 2 3 5 0 3.47
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 4 2 6 2 1 3.40
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 4 3 4 3 1 3.40
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 2 2 2 1 3.93
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 5 4 2 3 1 3.60
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 2 2 2 2 3.67
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 5 1 4 2 3 3.20
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 5 0 5 3 2 3.20
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 6 3 4 2 0 3.87
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 5 1 5 2 2 3.33
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 5 1 4 2 3 3.20
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 1 3 4 2 3.20
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 2 4 3 0 3.73
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 2 5 2 1 3.53
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 1 3 3 3 3.13
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 2 4 2 2 3.40
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 2 4 3 0 3.73
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 7 1 3 2 2 3.60
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 2 4 1 2 3.60
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 7 2 4 2 0 3.93
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 6 3 2 4 0 3.73
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 6 2 2 3 2 3.47