Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 5 10 7 3 1 3.58
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 4 6 8 7 1 3.19
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 4 9 6 6 1 3.35
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 4 9 6 5 2 3.31
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 8 5 4 3 3.38
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 6 6 6 1 3.46
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 5 6 12 2 1 3.46
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 4 10 5 2 5 3.23
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 5 8 7 4 2 3.38
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 5 10 6 3 2 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 5 12 5 2 2 3.62
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 3 10 6 4 3 3.23
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 3 9 6 6 2 3.19
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 3 9 12 1 1 3.46
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 9 8 3 3 3 3.65
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 5 4 8 4 2.96
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 5 8 5 3 3.15
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 5 7 2 5 3.27
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 4 6 10 3 3 3.19
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 5 9 5 1 3.38
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 8 6 3 1 3.73
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 5 7 7 5 2 3.31
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 5 8 1 8 2.85