Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 0 7 7 0 0 3.50
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 0 10 4 0 0 3.71
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 1 6 7 0 0 3.57
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 1 5 8 0 0 3.50
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 3 8 2 1 0 3.93
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 1 9 4 0 0 3.79
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 1 7 6 0 0 3.64
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 1 6 5 1 1 3.36
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 1 8 5 0 0 3.71
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 1 8 5 0 0 3.71
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 2 4 7 1 0 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 1 2 9 2 0 3.14
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 0 3 10 1 0 3.14
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 3 7 2 2 0 3.79
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 2 5 4 3 0 3.43
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1 5 4 4 0 3.21
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 1 3 7 2 1 3.07
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 1 4 6 3 0 3.21
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 5 7 2 0 0 4.21
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 5 6 2 1 0 4.07
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 5 5 4 0 0 4.07
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 1 8 4 1 0 3.64
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 3 5 5 1 0 3.71