Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 6 7 9 2 1 3.60
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 6 7 12 0 0 3.76
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 8 8 3 0 3.68
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 8 7 2 1 3.72
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 7 8 2 0 3.84
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 6 7 10 1 1 3.64
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 6 11 2 0 3.64
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 7 8 3 1 3.56
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 3 13 2 0 3.60
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 6 10 9 0 0 3.88
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 7 6 4 2 3.44
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 5 6 8 4 2 3.32
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 6 10 3 1 3.44
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 6 8 3 2 3.44
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 7 7 5 1 3.40
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 6 11 1 1 3.60
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 7 7 2 3 3.44
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 5 10 4 1 3.36
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 5 9 7 2 2 3.52
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 10 5 2 2 3.64
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 7 7 1 2 3.72
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 9 4 3 2 3.64
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 10 4 2 1 3.88