Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 16 7 7 0 1 4.19
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 13 8 9 0 1 4.03
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 15 10 5 0 1 4.23
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 8 7 0 1 4.16
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 20 8 2 0 1 4.48
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 19 7 4 0 1 4.39
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 16 7 7 0 1 4.19
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 15 7 7 1 1 4.10
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 12 5 0 1 4.16
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 17 8 5 0 1 4.29
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 14 7 8 1 1 4.03
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 14 5 10 1 1 3.97
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 13 7 6 3 2 3.84
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 14 8 7 1 1 4.06
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 15 8 7 0 1 4.16
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 14 8 8 0 1 4.10
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 13 6 9 2 1 3.90
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 10 5 10 4 2 3.55
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 18 5 6 1 1 4.23
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 18 6 6 0 1 4.29
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 20 6 4 0 1 4.42
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 19 7 3 1 1 4.35
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 18 4 7 1 1 4.19