Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 9 27 13 4 2 3.67
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 23 16 5 4 3.44
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 26 16 3 2 3.64
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 10 23 16 5 1 3.65
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 7 28 15 3 2 3.64
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 26 13 6 3 3.51
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 9 22 15 7 2 3.53
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 8 21 19 6 1 3.53
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 9 23 18 3 2 3.62
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 23 17 4 2 3.60
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 11 21 19 3 1 3.69
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 21 16 8 2 3.45
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 21 17 8 2 3.42
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 25 18 4 2 3.53
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 12 21 14 6 2 3.64
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 22 15 9 2 3.42
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 22 17 7 2 3.45
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 18 21 6 4 3.29
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 17 25 10 2 1 4.00
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 14 24 13 3 1 3.85
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 18 26 9 2 0 4.09
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 24 14 4 1 3.76
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 15 22 14 3 1 3.85