Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 25 56 67 15 6 3.47
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 25 41 71 26 6 3.31
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 29 48 66 22 4 3.45
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 27 55 66 17 4 3.50
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 31 53 59 23 3 3.51
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 26 57 65 15 6 3.49
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 26 52 64 21 6 3.42
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 28 42 67 23 9 3.34
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 25 51 67 21 5 3.41
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 33 53 65 13 5 3.57
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 28 59 57 16 9 3.48
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 24 52 64 25 4 3.40
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 26 43 65 28 7 3.31
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 25 59 63 16 6 3.48
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 27 55 60 23 4 3.46
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 30 41 63 25 10 3.33
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 23 45 62 30 9 3.25
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 27 45 59 28 10 3.30
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 41 59 50 12 7 3.68
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 35 73 48 11 2 3.76
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 43 68 43 12 3 3.80
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 36 63 51 14 5 3.66
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 31 55 58 15 10 3.49