Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 4 4 6 2 1 3.47
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 4 5 7 1 0 3.71
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 3 5 6 2 1 3.41
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 5 5 4 3 0 3.71
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 5 5 1 0 3.94
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 6 3 0 1 4.06
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 1 7 2 0 3.76
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 3 6 4 3 1 3.41
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 3 4 9 1 0 3.53
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 4 6 5 0 2 3.59
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 5 4 6 1 1 3.65
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 3 3 7 2 2 3.18
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 3 2 9 2 1 3.24
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 3 4 7 3 0 3.41
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 3 5 6 2 1 3.41
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 3 9 2 1 3.18
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 3 5 7 1 1 3.47
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 2 8 4 3 0 3.53
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 6 6 3 1 1 3.88
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4 6 4 2 1 3.59
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 6 6 3 0 2 3.82
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 4 5 4 3 1 3.47
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 3 7 4 2 1 3.53