Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 5 11 22 8 1 3.23
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 5 11 21 10 0 3.23
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 5 12 20 9 1 3.23
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 9 6 21 9 2 3.23
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 16 17 7 1 3.40
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 12 20 7 0 3.45
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 5 13 19 9 1 3.26
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 8 19 12 1 3.17
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 6 14 16 11 0 3.32
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 5 14 19 9 0 3.32
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 2 12 23 7 3 3.06
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 4 9 23 8 3 3.06
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 4 11 21 8 3 3.11
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 14 20 5 4 3.19
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 3 11 24 6 3 3.11
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 7 24 11 3 2.87
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 4 9 20 8 6 2.94
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 3 8 24 8 4 2.96
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 6 20 13 6 2 3.47
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 9 18 13 7 0 3.62
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 9 19 10 7 2 3.55
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 5 16 18 6 2 3.34
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 18 15 6 4 3.26