Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 18 33 8 3 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 12 21 26 11 3 3.38
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 17 33 8 4 3.32
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 11 20 29 9 4 3.34
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 14 23 25 7 4 3.49
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 14 23 24 7 5 3.47
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 11 19 28 10 5 3.29
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 19 30 7 5 3.36
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 12 18 31 9 3 3.37
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 12 21 27 10 3 3.40
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 15 19 23 10 6 3.37
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 12 18 24 15 4 3.26
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 11 21 22 15 4 3.27
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 12 21 26 10 4 3.37
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 13 20 25 10 5 3.36
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 12 16 26 15 4 3.23
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 16 21 23 8 5 3.48
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 12 22 26 8 5 3.38
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 20 22 23 5 3 3.70
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 17 27 22 4 3 3.70
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 21 28 17 3 4 3.81
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 16 26 24 3 4 3.64
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 15 25 26 5 2 3.63