Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 21 20 28 9 2 3.61
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 19 16 31 10 4 3.45
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 18 21 29 9 3 3.53
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 26 23 12 4 3.45
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 23 23 23 6 5 3.66
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 22 26 20 7 5 3.66
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 19 24 23 7 7 3.51
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 19 26 23 7 5 3.59
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 19 29 20 8 4 3.64
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 21 26 24 5 4 3.69
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 20 21 30 7 2 3.63
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 17 24 23 12 4 3.48
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 17 18 31 8 6 3.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 16 24 32 6 2 3.58
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 21 22 24 9 4 3.59
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 19 16 29 10 6 3.40
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 18 12 25 20 5 3.23
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 19 18 27 15 1 3.49
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 28 27 18 4 3 3.91
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 27 23 24 4 2 3.86
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 35 20 21 2 2 4.05
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 30 21 22 4 3 3.89
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 21 24 22 9 4 3.61