Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 13 8 10 2 3 3.72
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 13 9 9 1 4 3.72
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 12 10 10 0 4 3.72
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 13 9 9 1 4 3.72
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 13 10 9 1 3 3.81
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 14 9 8 1 4 3.78
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 14 9 8 2 3 3.81
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 12 8 1 3 3.81
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 9 10 1 3 3.78
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 11 8 1 3 3.83
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 11 11 10 1 3 3.72
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 12 10 10 1 3 3.75
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 13 9 9 2 3 3.75
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 15 8 8 2 3 3.83
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 13 10 7 3 3 3.75
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 13 11 7 2 3 3.81
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 9 12 10 2 3 3.61
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 11 11 7 3 4 3.61
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 14 10 8 1 3 3.86
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 13 13 5 2 3 3.86
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 13 5 1 3 3.94
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 14 12 6 1 3 3.92
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 13 12 6 2 3 3.83