Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 14 25 50 3 1 3.52
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 14 22 44 11 2 3.38
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 15 28 43 6 1 3.54
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 18 26 44 4 1 3.60
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 22 32 33 5 1 3.74
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 16 33 40 3 1 3.65
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 16 34 36 6 1 3.62
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 16 24 43 8 2 3.47
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 17 28 41 6 1 3.58
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 15 27 42 8 1 3.51
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 13 27 45 8 0 3.48
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 13 24 48 4 4 3.41
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 11 24 46 10 2 3.34
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 13 30 44 5 1 3.53
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 17 27 43 4 2 3.57
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 8 27 48 8 2 3.33
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 10 20 48 13 2 3.25
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 11 19 48 14 1 3.27
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 20 33 34 4 2 3.70
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 19 33 31 8 2 3.63
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 24 29 33 6 1 3.74
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 20 29 38 5 1 3.67
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 18 32 36 6 1 3.65