Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 14 13 28 5 1 3.56
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 13 14 29 3 2 3.54
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 15 10 28 4 4 3.46
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 18 10 27 2 4 3.59
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 17 12 25 6 1 3.62
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 17 12 23 6 3 3.56
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 16 11 30 0 4 3.57
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 17 7 27 6 4 3.44
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 17 9 25 6 4 3.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 16 12 22 5 6 3.44
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 12 16 24 6 3 3.46
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 14 12 22 10 3 3.39
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 12 12 23 9 5 3.28
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 11 17 21 7 5 3.36
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 13 11 27 7 3 3.39
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 14 8 27 6 6 3.30
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 15 13 22 7 4 3.46
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 13 12 25 7 4 3.38
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 13 18 25 3 2 3.61
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 19 19 17 3 3 3.79
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 20 19 19 0 3 3.87
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 18 18 17 3 5 3.67
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 16 13 22 4 6 3.48