Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 20 22 4 1 3.62
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 11 19 22 5 1 3.59
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 25 17 4 1 3.71
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 9 26 16 4 3 3.59
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 15 26 9 5 3 3.78
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 14 21 18 4 1 3.74
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 11 25 18 2 2 3.71
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 10 24 15 6 3 3.55
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 19 18 5 3 3.59
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 22 16 5 2 3.67
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 24 18 4 3 3.55
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 7 26 21 2 2 3.59
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 28 15 6 2 3.55
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 10 26 17 4 1 3.69
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 11 22 17 7 1 3.60
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 21 18 6 2 3.57
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 10 19 19 9 1 3.48
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 9 19 17 10 3 3.36
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 20 19 14 4 1 3.91
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 16 19 15 7 1 3.72
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 20 16 20 2 0 3.93
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 17 20 16 3 2 3.81
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 16 19 15 4 4 3.67