Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 2 4 9 1 0 3.44
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2 4 9 0 1 3.38
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 2 7 6 1 0 3.63
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 3 6 7 0 0 3.75
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 3 6 6 1 0 3.69
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 4 7 5 0 0 3.94
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 3 5 5 3 0 3.50
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 2 4 6 2 2 3.13
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 2 7 5 2 0 3.56
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 2 7 6 1 0 3.63
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 3 5 7 1 0 3.63
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 3 4 9 0 0 3.63
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 3 2 10 1 0 3.44
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 5 6 0 1 3.69
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 2 6 6 2 0 3.50
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 4 8 2 0 3.38
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 3 6 6 1 0 3.69
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 3 3 8 1 1 3.38
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 7 6 0 0 3.81
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4 7 3 2 0 3.81
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 6 5 5 0 0 4.06
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 3 7 5 1 0 3.75
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 4 7 1 0 3.69