Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 1 6 13 2 2 3.08
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2 5 12 3 2 3.08
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 1 4 11 6 2 2.83
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 2 5 13 2 2 3.13
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 1 7 10 4 2 3.04
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 2 3 13 5 1 3.00
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 1 8 11 3 1 3.21
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 3 6 11 2 2 3.25
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 1 6 11 4 2 3.00
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 2 7 8 5 2 3.08
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 1 7 10 4 2 3.04
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 2 5 9 6 2 2.96
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 1 5 10 6 2 2.88
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 2 3 13 4 2 2.96
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 0 5 12 4 3 2.79
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1 3 13 5 2 2.83
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 0 5 11 5 3 2.75
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 3 5 9 5 2 3.08
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 7 8 3 3 3.17
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 1 6 11 3 3 2.96
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 2 8 10 2 2 3.25
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 2 4 11 4 3 2.92
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 0 5 11 4 4 2.71