Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu Oto Boya ve Karoseri
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 5 6 0 3 3.68
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 4 7 1 2 3.68
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 5 8 0 2 3.68
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 6 8 0 2 3.64
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 9 5 6 1 1 3.91
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 7 6 1 1 3.82
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 3 9 2 1 3.59
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 4 8 2 1 3.64
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 4 7 1 3 3.50
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 6 5 8 1 2 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 6 9 0 1 3.73
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 6 7 1 0 3.95
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 9 3 8 1 1 3.82
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 10 3 8 1 0 4.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 4 10 1 2 3.41
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 5 7 3 1 3.55
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 4 8 1 3 3.41
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 4 6 4 1 3.55
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 8 4 8 0 2 3.73
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 6 7 1 1 3.77
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 10 2 8 0 2 3.82
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 5 8 1 1 3.73
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 9 4 7 0 2 3.82