Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 11 9 3 1 3.65
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 11 11 0 1 3.81
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 9 11 9 2 0 3.87
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 15 7 3 0 3.77
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 7 9 12 3 0 3.65
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 12 11 1 0 3.81
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 8 10 9 2 2 3.65
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 10 9 12 0 0 3.94
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 9 14 1 0 3.71
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 10 11 2 0 3.77
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 10 9 11 1 0 3.90
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 10 10 10 1 0 3.94
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 9 12 5 5 0 3.81
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 7 13 7 4 0 3.74
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 10 5 9 4 3 3.48
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 9 5 13 2 2 3.55
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 7 15 2 1 3.48
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 6 14 5 1 3.29
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 11 7 11 1 1 3.84
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 10 10 9 2 0 3.90
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 9 12 8 1 1 3.87
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 8 11 8 3 1 3.71
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 13 7 9 0 2 3.94