Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu Makine Resim ve Konstrüksiyon
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 20 17 12 2 3 3.91
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 19 15 13 5 2 3.81
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 18 14 17 3 2 3.80
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 20 15 14 3 2 3.89
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 20 17 12 3 2 3.93
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 21 16 11 3 3 3.91
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 18 14 17 3 2 3.80
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 20 13 15 4 2 3.83
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 20 14 14 3 3 3.83
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 21 14 13 3 3 3.87
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 18 21 10 2 3 3.91
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 20 15 12 4 3 3.83
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 19 16 13 3 3 3.83
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 16 18 12 4 4 3.70
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 15 17 14 4 4 3.65
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 18 11 16 4 5 3.61
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 19 14 13 3 5 3.72
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 18 15 13 4 4 3.72
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 21 11 14 5 3 3.78
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 18 14 15 4 3 3.74
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 20 14 12 4 4 3.78
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 14 16 13 7 4 3.54
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 14 14 13 7 6 3.43