Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 4 2 10 5 1 3.14
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 4 2 11 4 1 3.18
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 4 3 10 5 0 3.27
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 4 4 11 3 0 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 4 8 4 0 3.55
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 5 4 10 3 0 3.50
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 5 3 12 2 0 3.50
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 5 5 9 3 0 3.55
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 4 5 10 3 0 3.45
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 5 6 7 4 0 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 2 10 4 0 3.45
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 4 5 9 4 0 3.41
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 4 4 8 6 0 3.27
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 5 5 8 4 0 3.50
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 4 8 5 0 3.41
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 3 4 9 6 0 3.18
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 4 3 8 7 0 3.18
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 4 2 10 6 0 3.18
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 4 5 11 1 1 3.45
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4 6 10 2 0 3.55
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 5 7 8 2 0 3.68
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 3 5 13 1 0 3.45
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 3 5 12 2 0 3.41