Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 64 51 107 43 17 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 52 55 115 43 17 3.29
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 59 58 107 42 16 3.36
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 63 64 103 36 16 3.43
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 61 58 111 37 15 3.40
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 64 63 111 28 16 3.46
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 55 66 107 37 17 3.37
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 52 68 111 33 18 3.37
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 55 65 112 33 17 3.38
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 62 62 109 29 20 3.41
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 65 62 101 40 14 3.44
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 58 62 105 41 16 3.37
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 57 56 105 43 21 3.30
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 62 59 107 40 14 3.41
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 55 56 101 50 20 3.27
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 54 57 100 44 27 3.24
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 53 52 107 40 30 3.21
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 55 61 99 45 22 3.29
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 57 57 105 39 24 3.30
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 62 58 99 44 19 3.35
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 72 50 104 39 17 3.43
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 55 56 100 46 25 3.25
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 58 47 109 40 28 3.24