Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 5 7 4 2 3.50
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 7 8 2 2 3.58
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 5 7 4 2 3.50
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 6 7 3 3 3.42
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 5 8 3 2 3.54
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 5 8 3 2 3.54
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 5 8 4 2 3.42
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 8 8 5 4 1 3.69
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 5 9 4 1 3.50
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 7 8 5 5 1 3.58
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 8 5 7 4 2 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 9 4 8 4 1 3.62
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 8 5 8 2 3 3.50
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 10 4 8 2 2 3.69
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 8 5 9 1 3 3.54
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 5 12 1 1 3.62
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 8 4 10 2 2 3.54
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 9 7 7 3 0 3.85
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 8 6 7 4 1 3.62
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 8 7 7 3 1 3.69
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 5 8 4 1 3.58
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 8 6 7 3 2 3.58
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 6 7 4 1 3.62