Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu İşletme
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 2 8 2 3 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 3 8 7 1 3 3.32
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 5 5 7 3 2 3.36
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 5 5 7 4 1 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 4 6 7 4 1 3.36
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 2 10 6 4 0 3.45
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 4 5 8 4 1 3.32
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 3 7 7 4 1 3.32
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 6 6 8 1 1 3.68
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 3 10 7 2 0 3.64
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 5 5 7 4 1 3.41
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 3 6 7 5 1 3.23
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 3 2 11 6 0 3.09
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 6 5 7 0 3.32
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 5 7 3 1 3.55
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 4 7 6 4 1 3.41
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 4 7 3 2 3.41
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 5 6 6 0 3.41
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 6 6 6 3 1 3.59
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 4 6 5 0 3.59
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 3 9 6 3 1 3.45
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 2 10 6 3 1 3.41
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 6 8 1 3 3.32