Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 9 8 7 3 1 3.75
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 10 6 3 2 3.61
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 10 7 3 1 3.68
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 12 8 1 1 3.75
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 10 11 5 1 1 4.00
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 9 11 6 1 1 3.93
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 8 10 8 1 1 3.82
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 8 9 8 1 2 3.71
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 8 11 6 2 1 3.82
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 6 10 8 2 2 3.57
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 9 10 1 2 3.57
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 8 10 3 1 3.54
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 7 11 1 2 3.57
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 7 9 8 3 1 3.64
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 7 9 5 1 3.43
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 7 10 4 1 3.46
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 8 9 5 1 3.39
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 8 10 4 1 3.43
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 6 12 8 1 1 3.75
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 11 5 5 1 3.57
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 9 6 3 2 3.64
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 5 9 10 2 2 3.46
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 6 9 10 1 2 3.57