Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 12 9 14 3 4 3.52
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 9 8 17 4 4 3.33
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 9 13 6 3 3.45
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 9 10 16 3 4 3.40
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 11 10 15 3 3 3.55
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 11 12 13 3 3 3.60
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 9 9 13 7 4 3.29
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 9 9 14 6 4 3.31
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 13 15 4 3 3.40
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 12 11 6 4 3.38
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 11 12 12 3 4 3.55
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 10 11 14 4 3 3.50
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 10 9 14 5 4 3.38
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 11 9 15 3 4 3.48
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 10 16 5 5 3.17
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 8 8 15 6 5 3.19
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 8 8 14 7 5 3.17
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 9 7 12 8 6 3.12
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 11 10 12 2 7 3.38
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 8 11 12 3 8 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 9 12 13 3 5 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 9 16 4 6 3.17
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 6 7 17 0 12 2.88