Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Değirmendere Ali ÖZBAY Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 18 16 19 4 4 3.66
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 21 14 21 3 2 3.80
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 20 18 16 6 1 3.82
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 24 15 16 4 2 3.90
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 22 18 17 3 1 3.93
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 25 14 17 3 2 3.93
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 18 19 18 3 3 3.75
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 22 18 15 2 4 3.85
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 20 15 20 3 3 3.75
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 22 16 17 3 3 3.84
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 23 9 25 2 2 3.80
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 20 16 20 2 3 3.79
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 17 15 23 3 3 3.66
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 23 11 24 1 2 3.85
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 20 13 23 3 2 3.75
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 18 17 21 3 2 3.75
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 20 10 28 1 2 3.74
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 20 13 21 2 5 3.67
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 22 11 20 3 5 3.69
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 23 16 15 4 3 3.85
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 24 12 20 2 3 3.85
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 20 15 17 5 4 3.69
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 20 11 17 7 6 3.52