Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 23 20 22 4 2 3.82
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 27 22 15 6 1 3.96
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 25 20 21 4 1 3.90
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 23 27 14 5 2 3.90
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 28 16 22 3 2 3.92
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 23 21 20 5 2 3.82
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 21 24 18 6 2 3.79
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 20 23 21 3 4 3.73
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 22 24 20 4 1 3.87
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 21 21 23 5 1 3.79
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 20 22 21 6 2 3.73
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 21 25 18 5 2 3.82
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 21 17 25 6 2 3.69
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 22 22 20 4 3 3.79
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 21 17 24 7 2 3.68
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 22 19 19 8 3 3.69
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 25 18 20 6 2 3.82
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 21 17 25 7 1 3.70
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 25 16 20 5 5 3.72
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 25 21 19 4 2 3.89
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 33 21 11 3 3 4.10
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 27 23 14 5 2 3.96
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 23 19 18 5 6 3.68