Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu İnşaat
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 7 10 6 2 3.39
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 7 11 5 2 3.42
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 9 9 3 4 3.42
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 9 7 10 5 2 3.48
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 7 9 10 4 3 3.39
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 9 10 3 4 3.36
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 8 9 4 5 3.24
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 8 7 7 8 3 3.27
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 13 5 5 3 3.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 9 11 3 2 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 8 10 9 3 3 3.52
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 11 8 4 2 3.58
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 8 7 11 5 2 3.42
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 9 8 9 4 3 3.48
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 7 10 9 3 4 3.39
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 9 8 10 4 2 3.55
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 11 8 6 2 3.39
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 12 4 9 5 3 3.52
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 9 8 8 5 3 3.45
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 8 9 8 6 2 3.45
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 9 10 9 3 2 3.64
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 10 7 6 3 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 9 5 10 5 4 3.30