Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Fidan Yetiştiriciliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 3 4 9 2 2 3.20
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 3 4 7 4 2 3.10
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 3 5 8 2 2 3.25
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 3 4 10 2 1 3.30
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 2 7 5 4 2 3.15
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 6 2 6 5 1 3.35
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 3 5 7 1 4 3.10
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 4 2 8 4 2 3.10
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 3 3 12 0 2 3.25
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 4 3 5 7 1 3.10
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 2 5 9 3 1 3.20
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 2 3 9 5 1 3.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 2 4 11 2 1 3.20
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 6 5 3 2 3.35
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 1 6 7 5 1 3.05
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 3 11 1 3 3.00
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 2 5 8 4 1 3.15
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 2 3 9 4 2 2.95
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 2 4 9 3 2 3.05
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4 2 12 1 1 3.35
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 5 4 6 4 1 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 4 3 9 3 1 3.30
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 3 10 2 1 3.35