Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 16 27 37 10 7 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 14 21 40 13 9 3.19
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 16 24 39 12 6 3.33
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 27 37 12 6 3.34
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 18 27 36 8 8 3.40
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 19 23 34 13 8 3.33
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 14 28 34 11 10 3.26
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 19 17 39 13 9 3.25
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 19 22 39 11 6 3.38
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 19 20 41 8 9 3.33
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 17 23 37 14 6 3.32
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 14 24 36 17 6 3.24
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 15 25 33 18 6 3.26
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 18 29 30 14 6 3.40
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 17 24 32 17 7 3.28
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 16 24 34 17 6 3.28
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 14 23 39 13 8 3.23
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 18 24 29 14 12 3.23
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 18 27 27 12 13 3.26
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 23 19 34 13 8 3.37
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 24 25 31 11 6 3.52
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 25 18 32 10 12 3.35
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 17 24 34 10 12 3.25