Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 4 2 4 0 0 4.00
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 3 1 5 1 0 3.60
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 3 5 2 0 0 4.10
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 4 3 3 0 0 4.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 2 6 1 1 0 3.90
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 4 5 1 0 0 4.30
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 3 4 2 1 0 3.90
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 2 6 1 1 0 3.90
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 4 4 2 0 0 4.20
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 4 3 2 0 1 3.90
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 2 4 4 0 0 3.80
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 2 3 5 0 0 3.70
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 2 2 4 2 0 3.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 2 2 5 1 0 3.50
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 0 5 5 0 0 3.50
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 3 1 3 1 3.20
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 1 6 2 1 0 3.70
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 0 3 6 0 1 3.10
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 5 2 0 0 4.10
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 1 3 1 1 4 2.60
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 2 6 2 0 0 4.00
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 2 3 5 0 0 3.70
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 2 3 2 0 3 3.10