Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 9 10 14 2 1 3.67
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 5 9 19 2 1 3.42
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 10 10 12 3 1 3.69
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 9 13 12 1 1 3.78
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 12 11 9 3 1 3.83
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 11 10 12 2 1 3.78
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 10 7 11 3 5 3.39
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 10 10 11 1 4 3.58
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 12 7 12 3 2 3.67
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 11 7 11 3 4 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 9 13 2 3 3.53
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 9 8 12 5 2 3.47
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 9 7 14 3 3 3.44
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 8 12 10 4 2 3.56
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 7 8 16 2 3 3.39
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 10 10 3 6 3.25
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 10 13 2 4 3.39
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 10 10 11 2 3 3.61
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 12 4 11 5 4 3.42
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 8 10 12 3 3 3.47
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 12 8 11 2 3 3.67
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 9 13 4 3 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 7 7 13 3 6 3.17