Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 5 12 5 1 3.40
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 6 12 3 2 3.43
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 9 9 5 1 3.47
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 10 9 3 1 3.63
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 11 9 2 2 3.57
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 6 9 11 3 1 3.53
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 6 14 1 3 3.37
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 12 8 2 1 3.73
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 8 14 0 1 3.67
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 5 10 12 1 2 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 7 8 10 2 3 3.47
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 6 10 6 2 3.27
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 6 12 5 2 3.23
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 5 5 12 6 2 3.17
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 9 8 5 2 3.40
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 9 9 6 1 3.37
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 8 10 5 1 3.43
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 8 10 5 2 3.30
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 7 6 14 1 2 3.50
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 9 12 2 1 3.57
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 6 12 3 1 3.57
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 5 7 13 3 2 3.33
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 5 7 12 4 2 3.30