Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Seracılık (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 10 8 11 3 10 3.12
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 6 9 13 4 10 2.93
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 5 8 15 4 10 2.86
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 10 12 6 8 3.00
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 7 13 5 11 2.81
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 5 10 10 8 9 2.86
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 7 16 3 10 2.90
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 13 9 5 9 3.05
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 8 14 2 11 2.95
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 7 11 11 5 8 3.10
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 5 10 12 7 8 2.93
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 7 14 6 9 2.88
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 10 11 4 12 2.81
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 3 7 16 6 10 2.69
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 4 10 12 6 10 2.81
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 3 9 16 5 9 2.81
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 3 10 15 3 11 2.79
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 4 7 18 2 11 2.79
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 4 12 12 6 8 2.95
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 3 10 18 2 9 2.90
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 4 15 10 6 7 3.07
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 4 6 19 3 10 2.79
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 9 15 5 9 2.86