Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Seracılık
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 16 9 21 6 6 3.40
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 16 10 22 4 6 3.45
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 16 11 18 7 6 3.41
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 16 11 19 6 6 3.43
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 15 11 21 5 6 3.41
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 17 11 20 4 6 3.50
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 15 10 19 6 8 3.31
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 16 11 18 7 6 3.41
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 15 12 19 6 6 3.41
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 15 14 15 7 7 3.40
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 14 14 21 5 4 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 13 16 20 5 4 3.50
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 15 14 14 9 6 3.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 16 11 21 5 5 3.48
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 15 11 20 8 4 3.43
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 16 10 18 9 5 3.40
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 17 10 17 8 6 3.41
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 19 9 17 6 7 3.47
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 19 10 16 6 7 3.48
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 18 11 15 4 10 3.40
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 19 12 13 6 8 3.48
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 19 9 17 6 7 3.47
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 18 9 19 4 8 3.43