Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu Fidan ve Fidecilik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 3 2 1 0 0 4.33
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 1 4 1 0 0 4.00
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 2 2 0 2 0 3.67
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 2 4 0 0 0 4.33
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 4 1 1 0 0 4.50
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 2 3 0 1 0 4.00
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 2 1 2 0 1 3.50
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 2 1 2 0 1 3.50
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 2 1 0 2 1 3.17
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 2 3 0 0 1 3.83
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 2 1 2 0 1 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 2 3 0 0 1 3.83
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 2 1 0 2 1 3.17
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 2 1 0 0 3 2.83
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 4 1 0 0 1 4.17
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 1 2 0 1 3.50
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 2 3 0 0 1 3.83
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 2 1 2 0 1 3.50
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 2 3 0 0 1 3.83
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4 1 0 0 1 4.17
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 2 1 2 0 1 3.50
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 2 3 0 0 1 3.83
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 2 1 2 0 1 3.50