Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 74 100 110 24 31 3.48
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 64 95 120 30 30 3.39
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 74 98 107 35 25 3.47
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 76 99 113 22 29 3.50
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 86 93 107 25 28 3.54
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 86 102 102 22 27 3.58
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 83 102 101 25 28 3.55
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 86 86 113 26 28 3.52
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 79 101 106 24 29 3.52
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 86 92 111 21 29 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 74 87 126 23 29 3.45
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 76 92 115 26 30 3.47
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 70 81 125 28 35 3.36
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 79 90 117 23 30 3.49
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 75 94 112 25 33 3.45
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 71 86 120 26 36 3.38
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 76 87 117 26 33 3.43
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 76 89 110 27 37 3.41
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 83 84 105 33 34 3.44
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 84 97 102 25 31 3.53
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 99 102 92 21 25 3.68
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 79 93 119 18 30 3.51
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 77 92 104 28 38 3.42