Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 4 14 9 1 1 3.66
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 6 12 4 5 2 3.52
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 13 8 1 1 3.76
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 13 7 2 1 3.72
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 7 13 6 2 1 3.79
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 9 10 7 2 1 3.83
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 10 11 5 1 2 3.90
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 13 7 1 1 3.83
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 9 11 6 2 1 3.86
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 7 14 5 1 2 3.79
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 8 11 5 3 2 3.69
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 11 7 3 2 3.55
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 6 13 5 2 3 3.59
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 5 12 9 1 2 3.59
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 7 11 6 4 1 3.66
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 8 11 6 2 2 3.72
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 13 6 2 2 3.66
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 13 4 4 3 3.45
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 8 14 4 2 1 3.90
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 15 3 3 1 3.83
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 7 14 5 2 1 3.83
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 6 14 5 3 1 3.72
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 5 12 10 1 1 3.66