Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 11 25 2 4 3.43
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 12 6 27 3 5 3.32
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 13 22 4 3 3.47
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 13 8 24 5 3 3.43
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 9 9 25 5 5 3.23
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 12 12 22 4 3 3.49
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 12 11 21 5 4 3.42
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 9 25 3 4 3.42
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 11 14 23 2 3 3.53
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 12 8 24 5 4 3.36
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 11 11 22 5 4 3.38
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 11 12 22 4 4 3.42
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 8 10 24 3 8 3.13
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 9 13 24 4 3 3.40
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 8 15 21 6 3 3.36
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 8 13 23 5 4 3.30
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 10 12 22 6 3 3.38
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 10 10 22 8 3 3.30
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 11 8 24 8 2 3.34
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 11 7 28 5 2 3.38
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 11 10 26 4 2 3.45
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 5 27 6 3 3.32
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 10 11 24 5 3 3.38