Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 9 20 12 3 4 3.56
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 10 13 15 5 5 3.38
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 9 23 10 2 4 3.65
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 10 19 14 1 4 3.63
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 10 20 12 2 4 3.63
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 11 19 12 2 4 3.65
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 10 18 14 2 4 3.58
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 9 19 13 3 4 3.54
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 9 23 9 3 4 3.63
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 10 21 12 1 4 3.67
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 10 18 14 2 4 3.58
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 7 21 14 2 4 3.52
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 17 15 5 4 3.38
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 8 20 16 0 4 3.58
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 8 18 18 0 4 3.54
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 8 17 16 2 5 3.44
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 10 15 16 2 5 3.48
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 13 18 5 5 3.25
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 14 12 16 2 4 3.63
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 16 14 13 1 4 3.77
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 15 13 2 4 3.69
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 11 16 15 2 4 3.58
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 12 14 14 4 4 3.54