Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 9 12 26 11 5 3.14
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 9 16 22 10 6 3.19
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 13 28 8 6 3.14
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 12 11 28 6 6 3.27
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 9 12 27 9 6 3.14
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 10 13 28 7 5 3.25
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 11 11 24 12 5 3.17
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 11 11 24 12 5 3.17
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 9 15 26 7 6 3.22
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 17 23 8 6 3.24
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 11 10 25 10 7 3.13
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 11 9 23 12 8 3.05
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 9 9 26 9 10 2.97
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 8 15 25 9 6 3.16
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 7 11 27 11 7 3.00
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 8 9 24 14 8 2.92
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 8 13 26 9 7 3.10
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 11 24 11 11 2.84
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 12 18 22 6 5 3.41
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 13 16 22 7 5 3.40
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 12 15 22 10 4 3.33
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 9 14 26 9 5 3.21
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 10 13 24 9 7 3.16