Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 7 9 6 2 3.35
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 6 12 3 3 3.35
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 3 17 2 2 3.35
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 9 11 4 1 3.48
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 8 11 3 1 3.61
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 9 7 9 5 1 3.58
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 8 8 7 2 3.29
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 7 11 6 1 3.35
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 8 6 11 5 1 3.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 7 4 13 4 3 3.26
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 7 9 5 1 3.58
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 9 6 7 7 2 3.42
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 6 7 7 8 3 3.16
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 7 6 8 8 2 3.26
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 7 6 8 8 2 3.26
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 3 10 7 4 3.06
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 7 7 9 3 3.06
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 6 11 7 2 3.16
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 7 4 11 6 3 3.19
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 10 9 2 3 3.52
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 9 8 3 3 3.52
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 8 11 2 3 3.45
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 10 4 9 3 5 3.35