Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 48 81 135 39 21 3.30
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 47 85 125 45 22 3.28
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 55 87 125 39 18 3.38
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 55 95 119 36 19 3.40
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 62 86 115 41 20 3.40
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 59 84 121 36 24 3.36
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 58 88 123 37 18 3.40
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 56 77 125 39 27 3.30
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 54 88 118 41 23 3.34
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 57 85 124 31 27 3.35
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 56 79 125 47 17 3.34
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 52 91 121 42 18 3.36
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 49 83 123 46 23 3.27
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 56 86 116 49 17 3.35
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 50 90 119 47 18 3.33
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 44 80 125 48 27 3.20
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 51 85 116 49 23 3.28
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 55 80 119 48 22 3.30
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 58 74 125 44 23 3.31
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 76 94 101 34 19 3.54
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 82 86 110 30 16 3.58
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 57 94 109 47 17 3.39
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 66 75 110 44 29 3.32