Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 85 129 119 32 25 3.56
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 75 126 134 36 19 3.52
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 83 133 130 27 17 3.61
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 88 132 125 27 18 3.63
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 91 115 138 30 16 3.60
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 84 125 128 34 19 3.57
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 84 118 135 36 17 3.55
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 80 125 133 34 18 3.55
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 83 125 135 27 20 3.57
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 90 115 131 34 20 3.57
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 84 120 133 30 23 3.54
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 83 127 130 30 20 3.57
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 81 114 141 35 19 3.52
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 76 135 129 31 19 3.56
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 63 123 136 44 24 3.40
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 65 119 142 39 25 3.41
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 68 127 135 36 24 3.46
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 68 123 135 45 19 3.45
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 85 110 124 37 34 3.45
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 108 112 120 32 18 3.67
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 109 124 112 25 20 3.71
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 82 126 126 32 24 3.54
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 82 115 132 37 24 3.50