Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 76 64 105 18 26 3.51
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 65 63 113 20 28 3.40
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 73 70 107 16 23 3.53
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 68 68 111 16 26 3.47
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 72 71 103 18 25 3.51
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 70 73 105 14 27 3.50
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 66 72 96 24 31 3.41
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 64 70 99 27 29 3.39
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 68 77 98 19 27 3.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 71 66 99 28 25 3.45
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 74 57 104 28 26 3.43
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 74 63 100 24 28 3.45
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 64 60 105 23 37 3.31
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 73 60 96 32 28 3.41
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 67 56 105 31 30 3.34
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 61 53 106 34 35 3.25
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 60 59 101 32 37 3.25
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 63 53 106 31 36 3.26
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 68 61 103 20 37 3.36
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 70 70 101 22 26 3.47
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 74 66 96 28 25 3.47
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 63 63 109 29 25 3.38
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 70 61 96 23 39 3.35