Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 84 83 108 35 27 3.48
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 82 78 117 36 24 3.47
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 89 80 115 33 20 3.55
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 86 80 122 28 21 3.54
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 77 90 118 29 23 3.50
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 90 85 113 27 22 3.58
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 83 85 117 32 20 3.53
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 77 85 125 29 21 3.50
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 87 88 115 25 22 3.57
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 91 78 114 33 21 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 69 96 117 28 27 3.45
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 70 98 116 27 26 3.47
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 71 85 121 33 27 3.42
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 75 89 114 35 24 3.46
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 65 87 132 26 27 3.41
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 61 87 133 31 25 3.38
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 66 80 127 36 28 3.36
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 63 91 120 32 31 3.36
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 76 83 126 20 32 3.45
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 77 79 125 32 24 3.45
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 85 82 128 19 23 3.55
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 75 83 126 23 30 3.45
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 70 87 124 25 31 3.42