Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 74 67 144 41 34 3.29
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 77 66 147 42 28 3.34
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 79 74 134 44 29 3.36
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 79 80 135 35 31 3.39
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 86 77 135 32 30 3.44
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 80 79 140 37 24 3.43
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 85 70 137 36 32 3.39
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 76 67 144 39 34 3.31
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 79 72 139 36 34 3.35
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 86 75 136 32 31 3.43
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 77 68 147 35 33 3.34
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 62 82 146 37 33 3.29
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 69 72 138 41 40 3.25
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 65 83 140 36 36 3.29
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 64 65 152 39 40 3.21
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 70 63 132 42 53 3.15
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 67 69 135 43 46 3.19
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 64 68 133 49 46 3.15
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 90 84 115 30 41 3.42
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 93 82 121 29 35 3.47
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 97 81 119 29 34 3.49
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 76 83 130 37 34 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 81 70 123 34 52 3.26