Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 47 47 50 4 9 3.76
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 38 48 50 11 10 3.59
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 41 52 50 5 9 3.71
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 41 50 50 7 9 3.68
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 42 51 49 7 8 3.71
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 42 48 50 9 8 3.68
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 36 53 49 11 8 3.62
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 38 46 52 13 8 3.59
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 42 53 47 7 8 3.73
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 41 55 47 5 9 3.73
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 37 51 54 8 7 3.66
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 34 57 51 6 9 3.64
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 36 48 55 8 10 3.59
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 38 52 52 6 9 3.66
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 40 47 53 8 9 3.64
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 41 48 47 14 7 3.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 41 42 57 9 8 3.63
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 37 46 54 13 7 3.59
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 39 54 45 10 9 3.66
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 41 52 47 8 9 3.69
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 44 58 42 6 7 3.80
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 41 55 45 9 7 3.73
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 39 49 41 16 12 3.55